Temps de...

M E N Ú D E T E M P O R A D A

----------------

Flam de foie

---------------

Burrata, alfàbrega i gelat de tomàquet

---------------

Vitello Tonato

--------------

Arròs de pop i sepietas

--------------

Tatin de pinya, sorbet de llet de coco

--------------

25

Caps de setmana i per taules completes