Temps de...

M E N Ú D E T E M P O R A D A

Falso natxo amb guacamole

---------------

Tomàquet confitat, burrata i pesto rosso

---------------

Calamar planxa amb la seva salsa

--------------

Garrí a baixa temperatura, ametlles i carbassa al genjibre

--------------

Les textures del formatge

--------------

25

Caps de setmana i per taules completes